Historia

Området där den moderna Barkarbystaden nu växer fram har varit en betydelsefull plats under många århundraden. Boplatser, gravfält, runstenar och andra fornlämningar visar att det har bott människor här från bronsåldern och framåt.

I de södra delarna av Barkarbystaden ligger Järfälla kyrka, Barkarby torg och Tingshuset som alla har haft centrala roller i socknen historiskt sett. Under hela 1900-talet var Barkarbyfältet med sitt flygfält ett viktigt centrum för både den militära och den civila flygutvecklingen i Sverige. Bland annat hade Kungliga Svea Flygflottilj (F8), senare Kungliga Svea flygkår, sin verksamhet förlagd på Barkarby flygfält 1938-1974.