• I Barkarbystaden finns en sopsug som transporterar bort allt hushållsavfall.

Hållbarhet

Barkarbystaden ska bli en attraktiv och hållbar stadsdel med en miljö som är trygg och trivsam för alla. Målet är att minst hälften av kvarteren ska vara gröna.

Barkarbystaden ska ha en hållbar och låg energianvändning. Målet är att samtliga byggnader ska ha en energianvändning som ligger minst 30 procent lägre än gällande byggnorm. Flera av byggbolagen planerar för ännu lägre förbrukning.

Sopsug

Alla hushåll i Barkarbystaden har möjlighet att ansluta sig till en sopsug. I sopsugen transporteras hushållsavfallet i rör under marken till en terminal med fläktar. På så sätt slipper sopbilen åka runt till alla fastigheter i staden utan hämtar allt hushållsavfall på ett och samma ställe. Det gör att det blir färre transporter och dessutom minskar risken för lukt och skadedjur då avfallet inte lagras i behållare i fastigheten.

Avfallskvarn

Alla hushåll kommer ha möjlighet att installera en avfallskvarn. I en avfallskvarn rivs matavfallet till ett tunt slam som spolas i avloppet till ett reningsverk där det rötas för utvinning av biogas.

Fördelarna med att installera avfallskvarn är många. Inget matavfall hamnar i fel påse, vilket ger en bättre kvalitet på sorteringen. Du slipper lukt, soppåsar och kompostkärl. Dessutom utför avloppsnätet själva transporten, vilket resulterar i att det inte behövs någon hämtning av matavfall.

Återvinning

I området kommer det självfallet även att finnas återvinningsstationer för insamling av förpackningar och tidningar.