• Vid landningsbanan och kajen möter staden det öppna gröna landskapet.
  • Landningsbanan leder ut i naturen och blir en plats för folkliv och spontana aktiviteter som skate.
  • Kajen mot det gröna - en gågata och en kajkant som möter naturen.

Landningsbanan och kajen mot det gröna

Vid landningsbanan och kajen möter staden det öppna gröna landskapet.

Här, i kanten mellan staden och naturen, skapas ett stort härlig uterum med plats för rekreation, fritids- och kulturaktiviteter.

Landningsbanan 

Landningsbanan bevaras i sin helhet och leder åt ena hållet ut i det öppna landskapet, åt andra hållet in i staden. Landningsbanan blir som ett torg, i en ny form. En flexibel yta med plats för spontana aktiviteter och sport som kräver hårt underlag, som till exempel skate.

Torget vid landningsbanan får ett kulturhus med publik verksamhet. Torget utformas för kultur- och fritidsaktiviteter, allt från basket, skate och konserter. Kultur möter sport. Organiserade aktiviteter möter spontana.

Kajen mot det gröna

Kajen mot det gröna ligger i mötet mellan staden och det öppna landskapet längs Igelbäcken. Mot naturen blir det en gågata, som en kajkant som möter naturen istället för vatten som är det vanliga. Det blir en plats för att bara-vara, med mycket folkliv.