• På torget med Hangar 85 och i parken mitt emot möts det urbana och det gröna.
  • Torget med Hangar 85 blir en central plats med service och busshållplats. Hangaren kan användas som till exempel saluhall.
  • Parken mitt emot torget blir en stadspark med fokus på odling. De hus som finns där idag bevaras.

Torget vid Hangar 85

Torget med den välbevarade hangaren från flygplatstiden blir en central plats med lokal service för de som bor i den här delen av staden. På torget och i parken som ligger mitt emot möts det urbana och det gröna.

Utformningen av torget med Hangar 85 kretsar kring mötet mellan det urbana och det gröna. Hangaren från flygplatstiden kan användas som till exempel saluhall. Vid torget finns en busshållsplats och lokal service för de som bor i den här delen av staden.

Stadsliv möter det gröna

Hangarparken som ligger mitt emot torget blir en stadspark som kan få fokus på odling med nya odlingslotter. Den hus som finns på platsen idag bevaras i parkmiljön och kan användas som till exempel trädgårdscafé. Parken är sammankopplad med den öppna ängen öster om Kyrkbyn och skapar ett stort grönt rum. Platsen är öppen och plan och kan användas till exempel för midsommarfirande.