• Stora torget är nominerat till arkitekturpriset Stenpriset 2016.
  • Drakarna på Stora torget knyter an till Barkarbys historia som flygflottilj. Här har draken flugit förut.
  • Stora torget i Barkarbystaden med drakar och drakägg.
  • Julmarknad på Stora torget.
  • Lördagen den 5 december 2015 invigdes Stora torget i samband med Barkarbystadens första julmarknad.

Stora torget

Stora torget är Barkarbystadens nya torg. Förhoppningen är att torget ska bli ett extra vardagsrum med stor trygghetskänsla och intressant konst för de som bor i Barkarbystaden. I dungen finns drakägg, och mitt på torget står tre drakskulpturer som har koppling till Barkarbys historia som flygflottilj.

Stora torget är ett klassiskt torg med få element, gott om sittplatser, en stor yta för evenemang och en dunge med exotiska växter där besökaren kan vila från shopping i trädens sköna skugga och bara iaktta folklivet.

– Ambitionen har varit att skapa ett uppskattat stadsrum med stor trygghetskänsla för de som bor i Barkarbystaden, säger Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare i Järfälla kommun.

Järfällas första granittorg

Torgets golv består av ljus granit. Det är Järfällas första granittorg. Graniten ger en känsla av trygghet, står för hållbarhet och blir allt vackrare med åren. Den rena och omöblerade ytan i mitten gör att torget upplevs som rymligt, generöst och tillåtande.

Bänkar med sittplatser åt alla håll

Bänkar ramar in torget och fungerar som spontana sittplatser – vända både inåt och utåt. Bredden och vinkeln på bänkarna ger valmöjligheter för besökaren att välja sittplats efter vad man är sugen på. Man kan ligga på de långa bänkarna eller sitta mitt emot varandra på de ställen där bänkarna står nära varandra.

– Vår ambition var att skapa ett ramverk för stadslivet med plats för spontana möten, evenemang och serveringar samtidigt som platsen bjuder på sinnliga upplevelser och hög komfort. Utöver upplevelsevärden var det viktigt för oss att platsens utformning tar hänsyn till viktiga hållbarhetsaspekter i modern stadsplanering som infiltration av dagvatten och social hållbarhet, berättar Stefan Rummel på White, arkitektföretaget bakom Stora torget.  

Drakar, drakägg och en svan

Mitt på torget står ett intressant konstverk, tre drakskulpturer, och i dungen finns drakägg som går att klättra på. Varför just drakar och drakägg? Det finns flera anledningar. Draken knyter an till Barkarbys historia som flygflottilj. 1913 öppnade Barkarby flygplats, en av Sveriges första flygplatser. Fram till 2010 fungerade flygplatsen både som flygflottilj och allmän flygplats. Under Barkarbys period som flygflottilj flög jaktflygplanet Draken härifrån. Inte för inte heter också skulpturgruppen ”Dogfight”.

– Jag är otroligt stolt över skulpturen. Materialet, färgerna, ljussättningen, vattnet och röken som kommer ur drakarnas munnar. Sammantaget gör det att en på ytan traditionell skulpturgrupp förvandlas till ett modernt, samtida konstverk, säger konstnären Fredrik Wretman.

Draken är ett gammalt sagoväsen som här på Stora torget i Barkarbystaden möter det nya och moderna. Svanen som sitter på den lilla draken och breder ut sina vingar associerar även den till flyg. Svanen tillsammans med drakarna skapar starka kontraster.

– Man kan tänka sig att svanen sitter där och irriterar draken. Jag vill att konstverket ska öppna dörrar hos betraktaren, att verket kan fortsätta spinna loss i betraktarens tanke, säger Fredrik Wretman.

Belysning till vardag och fest

Belysningen på torget ska framhäva och nyansera torgets olika delar. Belysning finns på olika nivåer och av olika slag, i ramen, vid träddungen, vid drakarna och på väggarna runt om torget. Torgets granitgolv, ramen som blir sittplatser åt båda håll, belysningen och drakskulpturerna ska ge Stora torget en stark egen identitet och ett välkomnande intryck.

 

White - arkitekterna bakom Stora torget i Barkarbystaden

Stora torget i Barkarbystaden är designat av White arkitekter, ett av Sveriges ledande arkitektföretag. Deras förslag valdes ut av en jury där bland annat stadsträdgårdsmästare, stadsarkitekt och kultursekreterare från Järfälla kommun deltog.

Fredrik Wretman - konstnären bakom drakskulpturerna och drakäggen

Fredrik Wretman är en av Sveriges främsta samtida konstnärer. Till hans mest kända offentliga verk hör skulpturen Body and Soul utanför Södersjukhuset, 0 + 0 = 8 i ån Nissan i Halmstad och bronsbysten Bodhi i ån Viskan i Borås som är utförd som ett självporträtt.