ditt nya kontorsläge

Barkarbystaden och Veddesta kommer inom några år att bli regionens nya knutpunkt där tusentals männsikor bor, arbetar, möts och rör sig. I detta expansiva område skapar vi ett helt nytt konstorsläge - mitt i norra Stockholms framtida trafiknav med tunnelbana, regionaltåg, pendeltåg, bussar, E18 och Förbifart Stockholm.

Barkarbystaden och Veddesta är ett expansivt område med spännande framtidsplaner. Här bygger Järfälla kommun tillsammans med byggbolag och fastighetsutvecklare en blandstad med bostäder, nytt sjukhus och lokaler för kontor, utbildning, hotell, handel, service, idrott och hälsa. 2024 kommer här att finnas tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och busstorg i direkt anslutning och området kommer att ha utmärkta förbindelserna till Stockholm, väster, norr, Arlanda, Bromma och resten av världen. Läget kan knappast bli bättre.

Plats för utveckling, lärande och nya talanger

I kvarteren närmast den framtida tunnelbanan och kollektivtrafikknutpunkten planerar Järfälla kommun tillsammans med byggbolag och fastighetsutvecklare för ett nytt attraktivt kontorsläge för alla typer av tjänsteföretag. När området står klart ska här finnas tusentals nya arbetsplatser och vara en plats för utveckling, lärande och nya talanger. Planerna för området är spektakulära och under 2018 finns möjlighet till fler markanvisingar för komersiella fastighetsutvecklare. Nuvarande investerare i området är:

Atrium Ljungberg bygger Bas Barkarby, en plats för lärande, kultur och näringsliv med gymnasieskola, högre utbildning, kontor, kultur- och multihall för idrott och mässor, bibliotek, konsthall, restaurang, café och gym. Byggstart planeras till hösten 2018 och första inflytt är i slutet av 2021 då de teoretiska utbildningarna vid Järfälla gymnasium flyttar in.

Skanska bygger tre kvarter med moderna kontor och bostäder.

Lidl bygger nytt huvudkontor och konceptbutik med stark miljö- och hållbarhetsprägel. Byggstart var i november 2017 och 2019 ska butik och huvudkontor stå klart.

Serneke planerar för sju kvarter med stort fokus på idrott och hälsa och bygger här en stor multisportanläggning med Stockholmsområdets första skidspår inomhus. I kvarteret blir det också lokaler för kontor, butiker, service, restauranger och bostäder.

Hemsö bygger ett nytt modernt sjukhus, Barkarby sjukhus, med öppenvård, närakut och slutenvård med geriatrik och stödjande vård för invånare i hela nordvästra Stockholm.

Kontakt

Välkommen att kontakta respektive fastighetsägare ovan eller Järfälla kommun