• Tidig visionsbild av Småas hyresrätter och bostadsrätter i Barkarbystaden. (Illustration: Storesund Arkitekter)

SMÅA bygger 200 hyres- och bostadsrätter i Barkarbystaden

2017-12-05

Nu är det klart att Småa AB bygger drygt 200 hyres- och bostadsrätter samt lokaler för näringsverksamhet i Barkarbystaden. Kvarteret ligger mitt i staden, nära naturen och nordvästra Stockholms framtida kollektivtrafikknutpunkt med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg.

Småa bygger flerbostadshus med mer än 200 nya hyres- och bostadsrätter samt lokaler för näringsverksamhet i bottenvåningarna i det sista kvarteret i den första etappen av Barkarbystaden.
25 procent av bostäderna planeras bli bostadsrätter och 75 procent hyresrätter, där en stor andel av dem kommer att vara mindre lägenheter om 1-2 rum och kök.

– Jag är glad att Barkarbystaden fortsätter att attrahera investerare och byggaktörer. Köpe- och exploateringsavtalet med Småa AB innebär att det sista kvarteret i Barkarbystaden nu kan färdigställas genom en blandning av både nya bostadsrätter och hyresrätter, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Småas nya bostäder ramar in den anlagda grönskande innergården som har plats för rekreation, lek och ett orangeri som de boende ska kunna boka för privata ändamål eller odling. Fastigheten kommer att ligga mitt i staden, nära kollektivtrafik, framtida tunnelbana, handel, förskolor, skolor och naturen.

– Vi ser fram emot att förverkliga denna fina byggrätt med välplanerade bostäder i både bostads- och hyresrättsform. Detta blir Småas första mixade projekt vad gäller uppl åtelseform vilket vi tror kommer bidra starkt till projektets och områdets framgång, säger Fredrik Arpe, VD Småa AB.

Köpe- och exploateringsavtalet avser fastigheten Barkarby 2:54 och omfattar en byggrätt om 10 520 m2 ljus BTA. Delar av projektet ställs om till hyresrätter enligt en överenskommelse mellan Småa AB och Järfälla kommun. Överenskommelsen görs som en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge. Byggstart planeras under 2018 med etappvis inflyttning från preliminärt 2019/2020.

Beslutet om köpe- och exploateringsavtal med Småa fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 4 december.Sm

Mer om Småas nya hyres- och bostadsrätter i Barkarbystaden