• Lidl:s nya butik och huvudkontor i Barkarbystaden. Vy från Enköpingsvägen. Visionsbild Archus Arkitekter och Lidl.
  • Lidl:s nya huvudkontor i Barkarbystaden. Visionsbild Archus Arkitekter och Lidl.
  • Lidl:s placering i framtida Barkarbystaden.

Lidl bygger ny butik och nytt huvudkontor i Järfälla

2017-11-22

Lidl Sverige bygger ny butik och nytt huvudkontor i Barkarbystaden, nära Barkarby station och den framtida tunnelbanan.

– Vår ambition är att växa i Sverige. Fram till 2020 ska vi öppna knappt 30 nya butiker runt om i landet. Vårt långsiktiga mål är över 300 butiker. Idag är vi trångbodda på huvudkontoret och vi sitter på flera adresser. För att kunna fortsätta expandera krävs ett nytt huvudkontor, därför är vi glada över att vi tecknat avtal med Järfälla kommun. I Barkarbystaden finns både goda kommunikationer och spännande utvecklingsplaner, säger Johannes Fieber, VD Lidl Sverige.

Lidl:s huvudkontor och butik i Barkarbystaden beräknas stå klart hösten 2019. Hela kvarteret kommer att miljöcertifieras och både medarbetare och kunder ska kunna ladda sina elbilar inom området.

– Med Lidl Sveriges etablering i Barkarbystaden tar vi ett stort kliv framåt för att utveckla platsen till en riktig stad med många arbetsplatser och ett nytt kontorsläge i nordvästra Stockholm. Med tunnelbanans utbyggnad, framtida regionaltågstopp och Förbifart Stockholm, skapas här ett av Stockholmsregionens mest intressanta och tillgängliga lägen, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Om avtalet med Lidl

Köpe- och exploateringsavtalet avser norra delen av fastigheten Barkarby 2:33. Exploateringen omfattar kontorsbebyggelse om 15 150 m2 ljus BTA och butik om 2 533 m2 ljus BTA. Samtidigt påbörjar Järfälla kommun detaljplanearbete för att öka byggrätten i den södra delen av fastigheten Barkarby 2:33 där Lidl önskar bygga ytterligare kontor.

Beslutet om köpe- och exploateringsavtal med Lidl togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 20 november. Beslut om att markanvisa och upprätta förslag till detaljplan för ökad byggrätt inom den södra delen av fastigheten Barkarby 2:33 togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 6 november.