Järfälla markanvisar sista kvarteret i Barkarbystaden I till Småa och Brabo

2017-02-07

Järfälla skriver avtal om markanvisning med Småa AB och Brabo Stockholm AB för kvarter 6, det sista kvarteret i Barkabystaden I.

Kvarter 6 är det sista kvarteret av 12 att markanvisas i Barkarbystaden I. Kvarteret kommer att innehålla flerbostadshus med 200 bostadsrätter och lokaler för handel och service i bottenvåningarna. Kvarteret ligger nära kollektivtrafik, förskolor, skolor, handel och service i Barkarbystaden.

- I Järfälla utvecklar vi ett av norra Europas största stadsbyggnadsområden. Jag är glad att vi nu kan markanvisa det sista kvarteret i Barkarbystaden I och ser fram emot arbetet med de kommande etapperna av Barkarbystaden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Småa och Brabo får markanvisning för fastigheterna Barkarby 2:54 respektive Barkarby 2:55 i kvarter 6 i Barkarbystaden I i Järfälla. Respektive fastighet omfattar en byggrätt om 10 300 m2 BTA. Byggstart beräknas under 2017 med planerad inflyttning 2019.

Beslutet om markanvisning med Småa och Brabo fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 30 januari.

Om Barkarbystaden I och Barkarbystaden

Detaljplanen för Barkarbystaden I vann laga kraft 2012-04-20. Inom detaljplanen finns 12 kvarter för bostadsbebyggelse, varav 11 tidigare har anvisats till olika byggbolag.

Järfälla kommun har i avtal om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2030. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete inom etapperna Barkarbystaden II, III och IV.