• Brabos projekt SIX Barkarbystaden, vy från Barkarbyvägen. (Illustration: Tomorrow och Brabo)

BRABO bygger på nytt i Barkarbystaden

2017-12-05

Brabo Stockholm AB investerar i Barkarbystaden för andra gången och bygger 138 hyres- och bostadsrätter samt lokaler för näringsverksamhet. De nya bostäderna kommer att ligga mitt i staden, nära naturen och nära nordvästra Stockholms framtida kollektivtrafikknutpunkt med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg.

Brabo bygger flerbostadshus med 138 nya hyres- och bostadsrätter samt lokaler för näringsverksamhet i det sista kvarteret i den första etappen av Barkarbystaden. 28 procent av bostäderna blir bostadsrätter och 72 procent blir hyresrätter, där en stor andel av dem kommer att vara mindre lägenheter om 1-2 rum och kök.

– Jag är glad att Barkarbystaden fortsätter att attrahera investerare och byggaktörer. Köpe- och exploateringsavtalet med Brabo Stockholm AB innebär att det sista kvarteret i Barkarbystaden I nu kan färdigställas genom en blandning av både nya bostadsrätter och hyresrätter, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Brabos nya bostäder kommer att omfatta konceptet BRABO Aktiv med bland annat gemensamma utrymmen för gym, lounge, spa och allfunktionsrum och ligga mitt i staden, nära kollektivtrafik, framtida tunnelbana, handel, service, förskolor, skolor och naturen.

– Vi har som affärsidé att producera både bostadsrätter och hyresrätter, idealiskt med en bra balans dem emellan i samma kvarter. Den delvisa omställningen från enbart bostadsrätter till en kombination med hyresrätter i SIX Barkarbystaden innebär att vi möter den stora efterfrågan på hyresrätter. Det innebär också att vi anpassar oss efter rådande marknadsläge, säger Fredrik Mattsson, VD på BRABO.

Köpe- och exploateringsavtalet avser fastigheten Barkarby 2:55 och omfattar en byggrätt om 10 417 m2 ljus BTA. Delar av projektet ställs om till hyresrätter enligt en överenskommelse mellan BRABO och Järfälla kommun. Överenskommelsen görs som en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge. Byggstart beräknas till första kvartalet 2018 med planerad inflyttning hösten 2019.

Beslutet om köpe- och exploateringsavtal med Brabo fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 4 december.

Mer om Brabos nya hyres- och bostadsrätter i Barkarbystaden